Ibrahim Baylan har fullt upp med att sätta samman den blocköverskridande energikommission som han lovat tillsätta i måndagsskiftet februari-mars.
 
Till och med fredag 20 februari kommer energiministern att träffa partiernas representanter i näringsdepartementet för att diskutera förutsättningarna och inriktningen för kommissionens arbete. Under veckan kommer han att föra diskussionen med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet. Ett möte med Sverigedemokraterna är inte inbokat.
 
Nästa steg blir att besluta om hur många som ska sitta med i kommissionen och vem som ska bli ordförande. Det är dock inte osannolikt att det blir Ibrahim Baylan själv som kommer leda arbetet.
 
Oscar Örum