Pr-byrån Hoss ökade under 2019 både intäkt och rörelseresultat och tog till och med ut en liten vinstutdelning.

Hoss ökade omsättningen med 200 procent till 18 miljoner kronor. Den uppskattade byråintäkten ökade med 39 procent till 6,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades från 24 000 till 913 000 kronor. Rörelsemarginalen hamnade på 14 (0,5) procent räknat på byråintäkten.

Ägarna hämtade ut 190 000 kronor i vinstutdelning.

Personalstyrkan ökade från fyra till sex snittanställda.