Det rör sig om en internrekrytering. Jennifer Clark har arbetat på Skanska sedan 2000 och har bland annat varit miljödirektör på Skanska i Storbritannien, där hon också satt i ledningsgruppen.
 
Hon efterträder Noel Morrin, som i stället blir vice vd och hållbarhetschef på Stora Enso.
 
Jennifer Clark tillträder 1 april och kommer att rapportera till Claes Larsson, vice vd på Skanska.