Intäkterna ökade från 380 000 kronor till 1,6 miljoner kronor.

Kostanderna ökade från 3, 3 till 6, 3 mijoner kronor. Den största posten var personalkostnader som uppgick till 3, 0 (0,56) miljoner kronor.

Bolaget tog in drygt 8 miljoner krnor via en nyemission.

Under räkenskapsåret kastades kanalen ut från Youtube för att i stället köra igång en egen plattform.