Pr-byrån Hellsten tappade intäkter men ökade rörelsemarginalen under 2020.

Hellsten tappade 27 procent av omsättningen till 5,6 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 11 procent till 5,0 miljoner kronor. Rörelseresultatet låg kvar på 1,1 miljoner kronor och rörelsemarginalen ökade med 2,4 procentenheter till 22 procent. Personalstyrkan minskade från sju till sex snittanställda.