Idag är inget parti emot att det byggs ny kärnkraft. Tidigare har Liberalerna varit tämligen ensamma i frågan och även ställt sig utanför den breda energiöverenskommelsen som dåvarande energiministern Ibrahim Baylan (s) fick till 2016.

Nu vill Liberalerna återta ledartröjan inom kärnkraft och föreslår:

* En lagändring som möjliggör byggandet av ny kärnkraft på fler platser.

* Att begränsningen om tio kärnkraftsreaktorer i kommersiell drift tas bort.

Liberalerna pekar också ut 14 platser där det ”bör” bli möjligt att bygga nya kärnkraftverk. Platserna är:
Barsebäck, Brofjorden, Forsmark, Ringhals, Simpevarp, Stenungsund, Sternö-Sillerudshamnen, Gotland, Marviken, Oxelösund, Södra Värmland, Norrlandskusten, Boden-Luleå och Kiruna.