Facken inom industrin har presenterat sina krav inför avtalsrörelsen 2020.

De fem facken inom industrin, Sveriges Ingenjörer, IF Metall, GS, Livs  och Unionen, kräver:

* 3 procent löneökning.

* Lägsta löneökning på 530 kronor per månad.

* Fortsatt avsättning till flexpension/deltidspension

* Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering

* En handlingsplan för åtgärder mot ”negativa effekter” på grund av föräldraledighet.