Regeringens särskilda utredare Maria Hemström Hemmingsson har presenterat ett förslag på allmän a-kassa för arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s). Tanken är att alla ska kunna få en inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utan att statens kostnader höjs. Här de viktigaste delarna i förslaget.

* A-kassan blir inkomstbaserad, och bygger på uppgifter inkomster och skatter som arbetsgivaren har lämnat till skattemyndigheten.

* Under 12 månader ska individer som gör anspråk på allmän arbetslöshetsersättning ha uppnått en totalinkomst och haft intäkter under minst fyra månader.  Men det ska räcka med sammanhängande jobb i fyra månader för att få en viss ersättning, ett undantag som får tillämpas två gånger.

* Den minsta totalinkomsten som krävs är 120 000 kronor. Den minsta månadsinkomsten är 10 000 kronor. Detta för att det nya förslaget till allmän a-kassa ska vara kostnadsneutralt för staten.

* Ersättningen avgörs av tidigare inkomster, tiden som medlem i en arbetslöshetskassa och tiden med arbetslöshetsersättning.

*  Med medlemskap över 12 månader ligger ersättningen på 80 procent, 6-12 månader på 65 procent och under sex månader på 50 procent.

* Taket i ersättningen föreslås ligga på 25 000 kronor per månad.

* Ersättningen sänks med 10 procentenheter efter 100 dagar och därefter med 5 procentenheter var 100e ersättningsdag.

* Ersättningstiden varierar med förankring på arbetsmarknaden ska få fler arbetsdagar än personer med kortare tid. Förankringen beräknas efter hur många månader med miniinkomst individen har.
12 månader ger 300 ersättningsdagar, 8-12 månader ger 200 ersättningsdagar med 4-8 månader ger 100 ersättningsdagar.

* Utredaren tydliggör att det är rör sig om en ”omställningsförsäkring” som ersätter ”inkomstbortfall” under en begränsad tid.

* Individer har möjlighet till högre ersättning via a-kassor, som fortfarande ska administrera arbetslöshetsförsäkringen.