Sedan länge jobbar svenska Google med enmansbyrån Just PR. Nu vill Google veta om gräset kan vara grönare på andra sidan. Fyra byråer testas.

– Vi letar snarare efter rätt personer än rätt byrå, säger Andreas Svenungsson, kommunikationschef på Google.

De fyra byråerna som valts ut av Google är Grayling, Springtime, Agency och Deportivo. Utöver det är också den nuvarande byrån Just PR aktuell för uppdraget.