Det är valberedningen som tagit fram ett förslag till en ny förbundsstyrelse inför stämman den 24-27 juni. Större delen av styrelsen föreslås bytas ut och som ny ordförande föreslås Algot Thorin, i dag vice förbundsordförande i CUF.
 
Hanna Wagenius avgår efter fyra år.
 
valberedningens förslag
Förbundsordförande: Algot Thorin, Halland (nyval)
1e vice förbundsordförande: Jonny Cato Hansson, Skåne (nyval)
2e vice förbundsordförande: Stina Wernersson, Halland (nyval)
 
Ledamöter:
Andreas Eriksson, Västra Götaland (omval)
Magnus Ek, Östergötland (omval)
Emelie Holgersson, Västra Götaland (nyval)
Eric Luth, Jönköping (nyval)
Johan Vesterlund, Skåne (nyval)
Olivia Erixon, Västerbotten (nyval)