Björn Risinger har tidigare varit generaldirektör vid Fiskeriverket samt länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län. Han har även varit chef för Naturvårdsverkets naturresursavdelning. Sedan 2011 är han generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.
 
Den 1 oktober tillträder han tjänsten som generaldirektör för Naturvårdsverket.
 
Tillförordnad generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten blir Ingemar Berglund, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.