Idag har Socialdemokraterna berättat att partiet skulle lägga 12 miljarder i generella statsbidrag till regionerna och kommunerna. Den M-ledda regeringen har lagt 6 miljarder i generella statsbidrag och 6 miljarder i riktade bidrag, för syften som till exempel att korta vårdköerna.’

Kommunal tycker att det är ett ”välkommet besked”, men att summan inte är ”i närheten nog kraftfull för att vända den trend av underfinansiering vi sett under en allt för lång tid”.

”Det måste vara en tydlig skillnad mellan en borgerlig och socialdemokratisk budget. Efter januariavtal och kompromisser högerut behöver Socialdemokraterna hitta hem till sina rötter. Det som presenteras idag är ett steg i den riktningen. Vi kommer följa det här noga och se till att politiken inte blir en dagslända för tiden i opposition”, kommenterar Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård.