Sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Filippa Reinfeldt, var ordförande för arbetsgruppen som mejslade fram hälsopolitiken som kan blir en ny profilfråga för Moderaternas hälsopolitik.
 
Av stämmohandlingarna framgår att Moderaterna vill att Sverige blir ett föregångsland inom förebyggande hälsa. Moderaternas arbetsgrupp, där även Moderatkvinnornas ordförande Saila Quicklund ingick, slår fast hälsa och sjukvård ska särskiljas och att arbetsgruppens syfte inte var att ”utveckla sjukvårdspolitiken utan snarare att hitta lösningar för att stödja och ge fler människor verktygen att leva hälsosamt, må bättre, motverka och om möjligt skjuta upp sjukdom”.
 
Moderaterna vill ha skolan som utgångspunkt för den förebyggande hälsan.

några av arbetsgruppens förslag på hälsoområdet är

* ”Livsstilsförändring”, till exempel fysiska aktiviteter, på recept.
* En timme rörelse varje dag i skolan eller fritids för alla skolbarn.
* Samarbete mellan skolor och idrottsföreningar.
* Motkrav på breddidrott för idrottsföreningar som får kommunala bidrag.
* Tätare hälsosamtal för alla elever upp till 18 år.
* Kraftigare åtgärder mot mobbare i skolan och på nätet.
* Stärkt studie och yrkesvägledning.