TCO uppskattar att de sammanlagt 35 förslagen för en ny sjukförsäkring inledningsvis kan hamna 2,5 miljarder kronor. Gunnar Axén tror snarare på 10 miljarder kronor.
– Kostnadsberäkningen är definitivt i underkant. Jag ska be riksdagens utredningstjänst räkna på det, sa han under en diskussion då TCO presenterade sitt förslag.
Han ansåg att det fanns några "guldkorn" men annars beskrev han TCOs förslag som en "lång önskelista som kan leda fel". 
– Förslagen fokuserar lite för mycket på att få vara sjukskriven istället för att hjälpa människor tillbaka. Det är exempelvis orimligt att människor fastnar i sjukskrivning bara för att sjukvården inte klarar vården i tid.
Gunnar Axén varnade särskilt för TCOs förslag som ska förlänga tiden innan en sjukskriven testas mot hela arbetsmarknaden. Detta för att sjukskrivna ska kunna återgå till de jobb de är utbildade för snarare än att ta första lediga jobb.
– Risken att inte komma tillbaka ökar drastiskt om man är sjukskriven längre än ett halvår.
Ulf Nilsson (fp) varnade för att återinföra ett system med långa passiva, sjukskrivningar och berättade att det inte uppfattas som ett större problem att sjukskrivna inte får jobb de är utbildade för.
Gunvor G Ericson (mp) välkomnade en "mänskligare arbetslinje" och sa att kostnadsfrågan också handlar om prioriteringar.
– Ett jobbskatteavdrag kostar 12 miljarder. Höjd brytpunkt kostar 3 miljarder kronor. En höjning av a-kassan kostar 4 miljarder kronor. Det är en fråga om vilket samhälle man vill ha, ett socialt hållbart samhälle.
Mest positiv kanske Tomas Eneroth (s) var.
– Sjukförsäkringen är överfinansierad och då är det väl rimligt att stärka inkomskydd och ge bättre stöd för rehabilitering.
Däremot tror han inte på medfinansiering av sjukförsäkringen då det skulle öka risken att arbetsgivare undviker att anställa personer som tidigare varit sjukskrivna.