Under 2022 minskade Le Bureau omsättningen med 58 procent till 49 miljoner kronor.
Byråintäkten föll med 27 procent till 14 miljoner kronor.
Rörelseresultatet föll med 94 procent till 186 000 kronor, vilket ger en marginal på 1,3 (17) procent.
Antalet anställda minskade från 16 till 13.