Pr-byrån Juno passerar 10-miljonersgränsen med hjälp av en grönare strategi.

Byråns mål har varit att ”en betydande del av verksamhetens kunder ska ligga inom ramen för grön, social eller personlig hållbarhet”. Det ska under bokslutsåret 2019 ha varit uppnått till 95 procent.

Samtidigt ökar byrån omsättningen med 7,8 procent till 10,7 miljoner kronor. Byråintäkten ökar med uppskattningsvis 14 procent till runt 8 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 580 000 kronor medan rörelsemarginalen minskade marginellt till 7,2 procent.
Ägarna plockade ut drygt 250 000 kronor av vinstmedlen.
Antalet snittanställda ökade från åtta till nio.