Regeringen fattade beslut om:
 
* En särskild utredare ska bemanna, förbereda och sköta bildandet av en den nya jämställdhetsmyndigheten samt lämna förslag på myndighetsinstruktion och regleringsbrev. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2017.
* Den nya myndigheten ska jobba med ”uppföljning, analys, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område” och bistå regeringen internationellt.
* Myndigheten ska vara i gång 1 januari 2018.
* Myndigheten ska ligga i Göteborg och vara en enrådighetsmyndighet
med insynsråd.