Rikard Larsson har ställt en interpellation till Gabriel Wikström i syfte att reda ut vad statsrådet gör för att locka fler stora sportevenemang till Sverige. I interpellationen slår han fast att dessa ”megaevent” omsätter flera miljoner kronor och gynnar besöksnäringen.
 
”Vid idrottsministerns besök vid skid-VM i Falun i februari inleddes en diskussion med idrottsrörelsen och besöksnäringen om hur vi kan samverka för att Sverige ska kunna locka till sig stora evenemang”, skriver han och ställer frågan:
 
”Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att locka fler stora event till Sverige och för att stödja regionernas arbete med event?”