Ordförande Göran Arrius, valdes om. Han har nu suttit som ordförande i Saco i drygt tio år.

Även i övrigt följde styrelsen valberedningens förslag och tog in de fyra nya namn i styrelsen:

Ulrika Lindstrand, som första vice ordförande, samt ledamöterna Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, Kristina Taylor, ordförande för Sveriges Psykologförbund och Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna.


Sacos nya styrelse

ordförande
Göran Arrius

förste vice ordförande
Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer (ny)

andre vice ordförande
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR

ledamöter
Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund

Magnus Hedberg, Akavia

Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter

Matz Nilsson, omval

Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter (ny)

Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund

Kristina Taylor, Sveriges Psykologförbund (ny)

Cecilia Winberg, Fysioterapeuterna (ny)