Vad kan ni göra mer för att öka efterfrågan på arbetskraft bland företagen?
– Jag tror att efterfrågan på arbetskraft styrs väldigt mycket av att ekonomin växer och att grundförutsättningar och drivkraften för jobb är rätt. Så det vi gör (inför jobbskatteavdrag) påverkar efterfrågan på arbetskraft.
 
Ni har inga mer idéer kring det här, till exempel sänkt arbetsgivaravgift?
‑ Vår uppfattning är att sänkta arbetsgivaravgifter har det problemet att om man inte gör något annat så ökar det heller inte automatiskt efterfrågan på arbetskraft. Erfarenheten när vi har gått igenom detta är snarare att det ökar lönerna för dem som redan har jobb eller resultaten för dem som äger företagen. Företagen efterfrågar inte mer arbetskraft. Det är rätt logiskt, för du har ju inte gjort något för att stärka köpkraften.
 
Moderaterna, som i regeringsställning har sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, kan dock tänka sig sänkta arbetsgivaravgifter för dem som står långt från arbetsmarknaden.
 
‑ Men jag är medveten om att det är mer trubbiga jobbskapande instrument än till exempel sänkning av inkomstskatterna.
 
Ni jobbar med förändring av 3:12-reglerna och månadsrapportering för företagen, förslag som fått kritik från näringslivet. Hur ser du på det?
‑ Vi återkommer om detta. Vi arbetar med förslagen. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att ta upp att det förs resonemang om vilka marginalskatter vi ska ha, vilka bolagsskatter vi ska ha och att väldigt många betalar de här skatterna och det möjliggör att finansiera skola, forskning och infrastruktur. Samtidigt är det många som väldigt ofta använder sin skatteplanering för att betala nära nog inte någon skatt alls. Jag är inte säker på att svenska folket håller med om det, att det ska vara några som betalar väldigt höga skatter och andra som tjänar väldigt mycket i princip inte ska betala någon skatt alls. Då har vi tyckt att det har varit viktigt att pressa ner skatterna något, men att alla betalar ungefär lika dant. Det möter förstås motstånd från dem som mer varit inställda på att nästan inte betala någon skatt alls.