Den förra statsministern Fredrik Reinfeldts bolag, inom föreläsningar och rådgivning, minskar i både omsättning och lönsamhet.

Under det senaste räkenskapsåret, brutet 1 april 2020, minskade Fredrik Reinfeldt AB omsättningen med 18 procent till 12,6 miljoner kronor. Det är den lägsta omsättningen för bolaget hittills.   Rörelseresultatet föll med 36 procent till 7,4 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal på hela 58 procent, men lägre än föregående års 75 procent.

Antalet snittanställda ökade från tre till fyra och personalkostnaderna ökade med 32 procent till 7,4 miljoner kronor, i snitt 760 000 per anställd.

Fredrik Reinfeldt skriver i bokslutet att bolaget ”till dags dato märkt av betydande negativ påverkan på verksamheten från coronaviruset”.