Svaret från Centerpartiets presstjänst lyder:

”Det finns inget ersättarsystem i EU-parlamentet. Som ledamot är det är möjligt att be om att ursäktas från närvaro vid plenarsammanträden, med hänvisning till exempelvis sjukdom. Detta beviljas av talmannen, efter uppvisade läkarintyg”.