Analysgrupperna ska jobba med tre områden grön omställning, global utmaning och arbete i framtiden. Från LO, som bekostade Socialdemokraternas valkampanj med mångmiljonbelopp, ingår Loa Brynjulfsdottir och Åsa-Pia Järliden. Från LO-förbundet Kommunal ingår förbundsordförande Annelie Nordström. Ingen representant från tjänstemännens centralorganisationer Saco och TCO eller deras medlemsförbund deltar i någon analysgrupp.
 
Detta hade Hanif Bali tagit fasta på och ställde en interpellationsfråga till Kristina Persson.
 
Svaret lyder: "Framtidskansliets analysgrupper kommer att ha ett utåtriktat arbetssätt vilket innefattar hearings, seminarier, m.m. I detta inkluderas självklart alla berörda aktörer och grupperna strävar efter bredast möjliga perspektiv. Den fackliga representationen är mycket viktig."
 
dessa deltar i Kristina Perssons analysgrupper
Grön omställning
Ordföranden: Maria Wetterstrand, tidigare språkrör (mp) och Jonas Karlsson, kanslichef Örebro kommun
Åke Iverfeldt, vd Mistra
Johan Kuylenstierna, vd SEI
Karin Bradley, biträdande lektor KTH
Staffan Laestadius, professor emiritus KTH
Ola Alterå, vd Sustainable Innovation
Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC
Elisabet Abrahamsson, vice vd Le Mat Sverige
Ilija Batljan, vice vd, Rikshem
 
Global samverkan
Ordföranden: Thomas Hammarberg, kommissionen mot antiziganism och Loa Brynjulfsdottir, LO
Lennart Båge, ordförande, Global Utmaning 
Mats Karlsson, direktör, Utrikespolitiska institutet 
Helena Lindholm Schulz, professor, Göteborgs Universitet 
Anna Ryott, vd, Swedfund 
Eliza Kücükaslan, social entreprenör, Milvik 
Jonas Tallberg, professor, Stockholms Universitet 
Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé 
Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till kvinna 
Jan Cedergren, Sveriges representant i styrelsen för den Gröna fonden
 
Arbete i framtiden 
Ordföranden: Klas Eklund, SEB  och Annelie Nordström, förbundsordförande, Kommunal
Anna Breman, Swedbank
Pontus Braunerhjelm, Entreprenörsforum
Eva Mörk,professor, Uppsala Universitet
Jesper Roine, professor, Handelshögskolan
Luciano Astudillo, Malmö kommun
Åke Svensson, vd, Teknikföretagen
Åsa-Pia Järliden, LO
Azita Shariati, vd, Sodexo