Kommunikationsbyrån Gullers fortsätter att växa från en hög nivå.

Det senaste räkenskapsåret är förlängt från januari till juli. Då kommer Gullers upp i en omsättning på 314 miljoner kronor och en byråintäkt på 234 miljoner kronor för moderbolaget. Siffrorna gäller för moderbolaget. Koncernen omsätter 334 miljoner kronor, men är vansklig att räkna med då flera förvärv ännu ej är konsoliderade.

Omräknat till helår ökar omsättningen med 76 procent till 209 miljoner kronor för moderbolaget. Byråintäkten ökar med 70 procent till 156 miljoner kronor.
Personalstyrkan har ökat med 78 procent och Gullers har i dag runt 200 anställda

– Vi gjorde motsvarande ökning även under 2016. Målet 2015 var att bli 100 medarbetare 2018 nu är vi 200. Det är en otroligt snabb resa. Vi är extra stolta över att ha gjort resan med egna medel, säger Ulf Dahlqvist, vd på Gullers.