Under 2021 ökade Juno omsättningen med 11 procent till 9,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet vände från en rörelsevinst på 247 000 kronor till en förlust på -30 000 kronor. Personalstyrkan låg intakt på sju snittanställda.
Personalkostnaden ökade med 23 procent till 798 000 per anställd.

Juno skriver i sittbokslut att byrån påverkades av pandemin år 2021 och att byrån tog kostnader för ”mer resurser än planerat på inredning av ett nytt kontor”.