Sverige största reklambyrå-koncern, höll under 2019 byråintäkten intakt, men med hjälp av färre medarbetare.

Under 2019 minskade koncernen Forsman & Bodenfors omsättningen med 4 procent till 668 miljoner kronor. Byråintäkten minskade marginellt, med 0,1 procent till 398 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 79 procent till 572 miljoner kronor. Rörelsemarginalen räknad på intäkt ökade med 6,3 procentenheter till 14 procent. Antalet anställda minskade från 305 till 278 snittanställda.
Byråintäkt per anställd och år ökade från 1,3 till 1,4 miljoner kronor.