På Centerpartiets dag kom ett förslag på grön skatteväxling på 4 miljarder kronor. Merparten, 2,6 miljarder kronor, ska gå till en reform som låter enmansföretag ska slippa betala arbetsgivaravgift på löner upp till 180 000 kronor (15 000 kronor per månad) i två år efter att den första nya medarbetaren har anställts.  En höjd kemikalieskatt på 3,5 miljarder ska i huvudsak finansiera Centerpartiets skatteväxling.
– Det är ett förslag vi gillar, säger Günther Mårder, vd för Företagarna, och lägger till:
– Sedan kan vi konstatera att finansieringen, att ta från miljöskatter och ge till lägre anställningskostnader, kanske inte är det vi hade tänkt. Nu gäller det att analysera vilka konsekvenser miljöskatterna skulle kunna få på samma företag som man nu stimulerar, så att det inte blir att man ger med egna handen och tar med den andra.
Günther Mårder pekar ut andra sätt att finansiera förslaget:
– Jag tror att det hade gått att lösa inom ramen för arbetsgivaragiftsposten som helhet. Hade vi tagit alla subventioner som finns för arbetsgivaravgifter, där den riktad mot unga är den största, för att styra om det till att slå rakt på företag som anställer sina första medarbetare, då tror jag det hade varit en mer träffsäker reform.
– Om man gör som vänsterregeringen att bara införa kemikalieskatt och dessutom höjer skatten på jobb och företagare, då kommer det att drabba branschen. Centerpartiet gör en grön skatteväxling. Det vi tar in ger vi tillbaka i form av sänkta skatter till företagen, säger Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet till Dagens Opinion.

De större kemiföretagen med fler anställda kanske känner sig drabbade på ett annat sätt?
– Så är det alltid när man inför ekonomiska styrmedel. Vi vill fasa ut de riktigt giftiga kemikalierna.


Varför kommer ni med de här förslagen just i dag?
– Jobb och miljö är våra huvudfrågor. För att få fler jobb och bättre miljö, är en grön skatteväxling det bästa verktyget så det kändes ganska givet.

Småföretagarfrågor kan ju vara svårt att vinna breda väljargrupper på. Hur ser du på det?
– Den stora utmaningen för oss är att koppla småföretagarfrågor till jobb. Det är då man får fler som faktiskt blir intresserade. Det är också viktigt att vi också har ett parti som är tydligt småföretagarvänligt. Även småföretagarna behöver en röst, säger Annie Lööf.