De ska ge förslag om ekonomiska reformer och utveckling av välfärden inför valet 2018.  Det berättar Folkpartiets partiledare Jan Björklund på DN Debatt. "Kommissionerna" ska ta vid där inte Alliansen lyckades.
 
"Vi lyckades inte förvalta några av Globaliseringsrådets viktigaste slutsatser. Rådet ansåg att jobbskatteavdraget inte var tillräckligt för att konkurrera om den mest välutbildade arbetskraften och föreslog tillväxtreformer som sänkta marginalskatter och slopad värnskatt. Rådet ansåg också att arbetsrätten borde förändras, men regeringen vågade inte stöta sig med LO", skriver Jan Björklund.
 
Kommissionerna ska lägga fram reformförslag som ska behandlas på Folkpartiets landsmöten dels hösten 2015 och dels under 2017. Resultatet ska användas till Folkpartiets valplattform inför valet 2018.

Välfärdskommissionen ska utveckla och förnya
* Sjukvård och äldreomsorg och "belysa hur tillgången till vård och omsorg kan säkras på ett likvärdigt sätt". Valfrihet och självbestämmande ska öka. Civila samhällets ska bidra mer.
* Funktionshinderspolitik så att fler personer med funktionsnedsättning kommer i arbete.
* Jämställdhet "inte minst på arbetsmarknaden där utbildning för kvinnliga akademiker inom offentlig sektor inte lönar sig tillräckligt".

Globaliseringskommissionen ska utveckla och förnya
* Jobb och integration, så fler kan jobba och längre och mer flexibelt.  
* Skatteuttaget så att det "bättre kan främja arbete, sparande och investeringar."
* Kunskap och forskning med reformer som förbättrar kunskapen i skolan och lyfter kvaliteten i högskolan.
* Klimat och säkerhet med en "ambitiös klimatpolitik" som ger bättre miljö och konkurrenskraftiga elpriser.