Torbjörn Sjöström reagerar över att Folklistans undersökning, beställd av Axiom Insight, visar att 8,36 skulle rösta på partiet i EU-valet. Novus egna väljarbarometer visar att stödet för Folklistan ligger på runt 1 procent.  Torbjörn Sjöström undrar om man kan få det resultat man betalar för hos Axiom. Det reagerar Tim Sundblad på:

–  8.36 procent är inget resultat man får som man vill, utan något man förtjänar.

Tim Sundblad utvecklar:

–  Jag hoppas inte Torbjörns personliga åsikter sätter prägel på Novus resultat i deras opinionsmätningar. Det skulle vara minst sagt otroligt illavarslande och visa på vikten av att det finns andra aktörer, som Axiom i det här fallet, för att ge en objektiv bild av verkligheten, aktörer som inte låter sina personliga åsikter komma fram när de kommenterar sina konkurrenters uppdrag. Det är djupt problematiskt faktiskt, men inte förvånande att det just råkar vara Novus vd i det här fallet.

Tim Sundblad ifrågasätter i sin tur Novus undersökningar:

–  Vi alla minns nog avslöjandet (i tidningen Kvartal) om hur Novus fabricerat siffror vilket i slutändan fått public service att korrigera sina väljarbarometrar. Det är otroligt illa men man kan ju som i Novus fall få det resultat man vill också.