Uppsalabyrån Södra Tornet har både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen på kundlistan under corona-pandemin och det avspeglas i det senaste bokslutet.

Under det senaste räkenskapsåret (brutet i juli) ökade Södra Tornet omsättningen med 30 procent till 12,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 102 procent till 2,4 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 6,8 procentenheter till 19 procent.

Ägarna tog ut 600 000 kronor av vinstmedlen.

Personalkostnaden för de fortsatt 11 snittanställda ökade med 6,1 procent till 560 000 kronor per medarbetare.