Fackförbundet Finansförbundet står utanför partsuppgörelsen men tvingas ändå jobba efter de nya Las-regler som kom till efter uppgörelsen sluten av LO, PTK och Svensk Näringsliv.

Finansförbundet får inte ens vara remissinstans men lämnade i morse in tre remissvar för de tre separata utredningar som hanterar frågan.

Finansförbundet anser att det skapar ”stora problem för alla som står utanför denna förhandlingskartell” när regeringen ”allmängiltigförklarar dessa lösningar till att gälla hela arbetsmarknaden”.

”Genom regeringens agerande påtvingas vi lösningar som varken fack eller arbetsgivare i finansbranschen vill ha”, kommenterar Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Hon utvecklar:

¨”Lagförslagen tar inte hänsyn till att det finns centrala avtal med en annan utformning än partsuppgörelsen”.

En stötesten för Finansförbundet är det statliga omställnings- och kompetensutvecklingsstödet som följer med nya Las.

”Det är villkorat på ett sätt som gör att finansbranschens trygghetsfond som är utformat på ett annorlunda sätt än övriga omställningsorganisationer på arbetsmarknaden inte får ta del av stödet”, anser Finansförbundet.

”Lagen måste utformas på ett sätt så att alla seriösa omställningsorganisationer omfattas av stödet”, anser Ulrika Boëthius.

Finansförbundet pekar också på att parter som står utanför uppgörelsen inte får möjlighet att förhandla om reglerna för sakliga skäl för uppsägning.

Finansförbundet utesluter inte samarbete med andra förbund ”i samma situation”.