Sveriges största reklambyråkoncern, Forsman & Bodenfors tappade intäkter och lönsamhet under pandemiåret 2020.

Omsättningen för F&B föll med 14 procent till 575 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 18 procent till 324 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade från 57,2 till 29,5 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen minskade med 5,3 procentenheter till 9,1 procent. Personalstyrkan minskade från 278 till 261 snittanställda.
F&B delade ut 19,5 miljoner av vinstmedlen till huvudägaren MDC Partners.