Pr-branschens långvariga tillväxt får nu draghjälp av högkonjunkturen. Trenden förstärks ytterligare av att pr-konsulterna inte längre betraktas som något katten har släpat in. Vi som vill växa har därmed ett gyllene tillfälle att utvecklas med hjälp av ny kompetens och idéer från andra branscher. Men det gäller att rekrytera med bibehållen kvalitet och stabilitet. Om ovana köpare möter alltför oerfarna hantverkare blir resultatet fuskbyggen och misstro.
Pr-branschens starka tillväxt har skett från en låg nivå och den kommer av allt att döma fortsätta ytterligare många år. Det finns fortfarande mängder av potentiella uppdragsgivare som ännu inte har kommit på tanken att avsätta en del av marknadsföringsbudgeten till pr. Pr-branschen omsätter ynka två-tre miljarder, att jämföra med marknaden för köpt medieutrymme som omsätter mer än det tiodubbla.
 
Det är för övrigt inte bara om marknadsföringsbudgetar pr-branschen konkurrerar. Det finns exempelvis fortfarande företag i energisektorn som spenderar miljoner på att projektera och miljökonsekvensbeskriva infrastruktursatsningar i miljardklassen, men som glömmer bort att lägga en enda nickel på att påverka den lokala opinion som i slutänden ofta avgör om projekten blir möjliga att genomföra.
 
Vi som utgör pr-branschen bär förstås ansvaret för att stora delar av målgruppen för våra tjänster inte ens känner till oss. Det är egentligen ganska pinsamt – att proffs på kommunikation inte lyckas kommunicera innehållet i sina egna tjänster.
 
En viktig orsak till detta tillkortakommande är vår branschpraxis, att pr-byråer ska ligga lågt. Medan reklambyråerna sedan urminnes tid tävlar om vem som är mest kreativ med yviga gester, ställer pr-byråerna på sin höjd upp i en enkätundersökning där uppdragsgivare får bedöma deras duglighet på tiogradiga skalor. Absolut bättre än ingenting, men enkätresultaten ger knappast upphov till någon större entusiasm utanför de egna kretsarna. Denna ljusskygga hållning har sina rötter dels i branschens tidigare skamfilade rykte, dels i en lust att framstå som företrädare för en mystisk verksamhet; ”tro oss, vi har gjort skäl för våra saltade fakturor, vi berättar bara inte hur…”
 
Men på senare år har något börjat hända. Allt fler pr-byråer berättar vad de sysslar med. Några redovisar alla sina uppdrag på webben och tar därmed ställning för en ny öppenhet i branschen. Riksdagspartierna gömmer inte längre undan sina pr-avdelningar, tvärtom kan en riktigt duktig politisk pr-strateg numera uppnå rockstjärnestatus. Dessutom har ett stort antal respekterade politiker och journalister sadlat om och blivit pr-konsulter, och före detta pr-konsulter har blivit framgångsrika politiker. Riksdagsledamöterna och statsmaktens övriga företrädare har börjat ställa krav på öppenhet från lobbyisternas sida, och tillmäter dem samtidigt ett värde som kunskapsleverantörer.
 
Sammantaget har pr etablerat sig som ett rumsrent och seriöst hantverk och branschen lockar till sig allt fler duktiga människor. Det är vi glada för, eftersom vi tänker rekrytera många medarbetare framöver. Men det ger också anledning till eftertanke.
 
I tider av tillväxt blir byråernas företagskultur ett extra viktigt instrument, både för att locka rätt medarbetare och för att säkerställa kvaliteten i det arbete som utförs. En bekväm lösning på kort sikt är att tvinga in nyanställda in i en förutbestämd mall, med rutiner och policys som i detalj slår fast att ”så gör vi här”. Men långsiktigt är detta förödande. De som kan ta tillvara sina nyanställda medarbetares perspektiv och tidigare erfarenheter får en mer dynamisk verksamhet, en bättre verktygslåda och nöjdare medarbetare.
Samtidigt behöver nyanställda på en växande arbetsplats stöd av erfarna kollegor. Det gäller inte minst när fyllda kassakistor – och konjunkturens alltmer upptrissade priser för annonsutrymme – förmår många företag och organisationer att börja nosa på pr-branschen för första gången. Om dessa ovana köpare möts av alltför oerfarna hantverkare blir resultatet förhoppningar som kommer på skam och ibland rena fuskbyggen. För sådana pr-företag blir nästa konjunktursvacka en riktigt plågsam historia. Å andra sidan är möjligheterna att etablera långsiktigt hållbara relationer mycket goda, för alla som gör rätt.
 
Högkonjunkturen formar just nu många råämnen i den alltjämt växande pr-branschen. De långsiktiga vinnarna är byråer med en företagskultur som inte bara är stark, utan som dessutom premierar mätbara resultat och säkra leveranser samtidigt som den är genomsläpplig för nya medarbetares idéer och erfarenheter.
 
Olle Schubert, vd Schubert & Jihde