Klockan åtta på onsdagsmorgonen presenterades vårbudgeten av regeringen. Nu har de första kommentarerna från fackförbunden kommit.
 
På tjänstemannafacket Unionen är man besviken över att regeringen prioriterat bort en av deras hjärtefrågor, nämligen kompetensutveckling för yrkesverksamma som facket menar är ”en förutsättning för konkurrenskraftiga svenska företag och därmed jobben i Sverige”.
 
Unionens chefsekonom Lars Jagrén menar att de senaste varslen på Sony Mobile i Lund och på Ericsson visar på hur viktigt det är att regeringen även bör inkludera kompetensutveckling i sitt kunskapslyft.
 
– Regeringens satsningar på fler lärare i grundskolan för att fler ska få gymnasiebehörighet och flera utbildningsplatser redan i år är en nödvändighet i dagens kunskapssamhälle. Detta är positivt men samtidigt långt ifrån tillräckliga reformer, säger Lars Jagrén i en kommentar och fortsätter:
 
– Vi är i ett läge där det även krävs satsningar på yrkesverksammas kontinuerliga kompetensutveckling för att bevara svensk konkurrenskraft. En högre bidragsdel i studiemedelssystemet för yrkesverksamma från 35 års ålder är den studiemedelsreform som skulle få störst betydelse för att fler ska kunna återkomma till utbildning under arbetslivet.
 
Unionen vill bland annat att bidragsdelen ska motsvara två tredjedelar av studiemedelsbeloppet för yrkesverksamma över 35 och som jobbat i fem år, samtidigt som man har rätt till 60 nya veckor med studiemedel efter tio år i arbetslivet.
 
Centralorganisationen TCO, där Unionen ingår, säger sig sakna ”ett långsiktigt perspektiv och samsyn om hur fler och bättre jobb ska skapas”.
 
– Här förväntar vi oss att politiken tar sitt ansvar för att möta utmaningarna gemensamt. Det är en blocköverskridande fråga, kommenterar TCOs ordförande Eva Nordmark.
 
TCO ger dock tummen upp för förslaget om höjt tak i a-kassan som enligt Eva Nordmark är ”nödvändigt för att öka omställningsförmågan och göra svensk arbetsmarknad bättre”.
 
– Detsamma gäller satsningarna på arbetsmiljö, som vi sett fram emot länge. Satsningar på fler utbildningsplatser är också positiva för Sveriges konkurrenskraft i framtiden, säger Eva Nordmark.
 
Även IF Metall gillar det höjda taket.
 
– Höjt tak i a-kassan är ett nödvändigt och viktigt besked i regeringens budget. Det betyder mycket för IF Metalls arbetslösa medlemmar, säger ordförande Anders Ferbe i en kommentar och välkomnar samtidigt den näringspolitiska inriktningen.
 
Förutom höjningen av a-kassan gillar Handels även förslagen om nattis och sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga. Däremot efterfrågar Handels en mer expansiv budget när det gäller jobben. Handels gillar också regeringens fokus på välfärden med utökad bemanning bland annat inom äldreomsorgen.
 
– Som det ser ut i dag så är det oftast kvinnor som får gå ner i arbetstid för att rycka in och ta hand om sina föräldrar när de blir sjuka eller för att ha tid att hinna hem och hämta barnen innan dagis stänger. Det här är bra satsningar för ett kvinnodominerat förbund som Handels och det kommer att gynna våra medlemmar, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.
 
Saco är dock kritisk till att regeringen inte tar ett samlat grepp om skatterna samtidigt som centralorganisationen ifrågasätter att regeringen väljer att bygga ut antalet platser på högskolan utan att föreslå åtgärder för att öka kvaliteten.
 
– Kvalitet måste alltid gå före kvantitet i högskolan, säger Sacos ordförande Göran Arrius.
 
I ett pressmeddelande skriver Jusek att facket, som organiserar bland annat jurister, ekonomer och samhällsvetare, välkomnar regeringens ambitioner när det gäller validering, kompletterande utbildningar och förstärkning av SFI-undervisning.
 
– Vi välkomnar att regeringen avsätter medel till ökad kvalitet på utbildningarna inom samhällsvetenskap och humaniora. Det är dock viktigt att alla studenter får minst 10 timmars undervisning i veckan. Juseks beräkningar visar att det kommer att kräva ett resurstillskott på minst en miljard kronor om året, säger vd Magnus Hedberg.
 
Dik tycker att regeringen tar flera steg i rätt riktning och pekar bland annat på det höjda taket, en biblioteksstrategi och återställningen av statens bidrag till kultursamverkansmodellen.