I helgen är hon i USA och hälsar bland annat på Prime-konsulten Fredrik Andersson. Hon ska diskutera Sveriges ”kreativa näringar”, men hon är i USA även för att få fart på de svenska affärerna till FN. Hon ska besöka FN tillsammans med representanter från Swedish Association for UN Business. Ewa Björling anser att svenska företag har en för liten andel av FNs inköp.
 
”Varje år köper FN in varor och tjänster för motsvarande nära 100 miljarder svenska kronor. Upphandling från svenska företag står för blygsamma 0,13 procent av den summan”, säger Ewa Björling i ett utskick.