KU konstaterar också att Eskil Erlandsson lämnat felaktiga uppgifter till riksdagen och på regeringens hemsida. KU utgår att det inträffade inte ska upprepas.
I sitt betänkande skriver KU att Erland Erlandsson ägnat sig åt ministerstyre av Jordbruksverket.
Uppgifter som har lämnats stämmer inte. KU slår fast att jordbruksministern Eskil Erlandsson inte talar sanning och utgår att han också har lämnat felaktiga uppgifter på regeringens webbplats och till riksdagen under en frågestund.
”Utskottet förutsätter att det inträffade inte kommer att upprepas” sägs det i KU-delbetänkande.
Dagens Opinion har sökt de inblandade för kommentar. Mer info kommer inom kort.

Tonchi Percan