Pr-byrån JKLs vd går till NCC. Men en ersättare är redan ordnad.

Maria Grimberg blir ny kommunikationsdirektör för NCC, där hon har jobbat som inhyrd den senaste tiden. Hon ersätts av Ericssons nuvarande kommunikationschef Helena Norrman.

 

mer info kommer