– Visst kan du hitta enskilda kundkategorier som fått högre elnätspriser, men vi har också kunder som ifrån vilka vi inte alls hört så mycket. Elnätspriserna har i princip legat stilla från 1997 till 2007. Därefter har vi höjt priserna för typkunden ”villa utan elvärme”.
 
Det, berättar han, beror framförallt på tre saker.
– För det första investeringar i säkrare eldistribution vilket ger högre kvalitet. Dessutom har kostnaderna för energiförsluter i nätet gått upp och vi är en av de största elköparna i Sverige. Slutligen har våra kostnader gentemot de svenska kraftnäten stigit.
 
Men det borde ju drabba även andra elbolag, som inte höjt priserna lika mycket?
Ja, men vi är en utpräglad landsbygdsdistributör, medan de flesta andra är kommunala bolag som distribuerar el i huvudstaden i kommunen. De har inte behövt göra de stora investeringarna för säkrare el. Dessutom är energiomställningen kostsam. De stadsbaserade elbolagen behöver inte bygga exempelvis vindkraftverk.
 
Varför ville ni inte kommentera det här igår?
– SVTs reporter ville att vår vd skulle åka upp och prata, men han är sjukskriven. Dessutom har vi träffat Elupproret ett antal gånger och fört fram vår synpunkt, men det har de inte lyssnat på.
 
Hur agerar ni nu?
Idag fortsätter Rapport att rapportera om prisutjämningar, att priserna höjts i Kungsbacka och i Norrköping och visst är det så, men det är ett resultat av politiska beslut. I ellagen uttalas att det priserna mellan stad och land ska harmoniseras inom samma bolag och att kommunala bolag såldes till oss innebar prishöjningar för vissa kunder boende i städerna. Elnätspriset är lika högt för en stuga i Småland som det är mitt i Norrköping. Det håller vi med om att är orättvist och bjuder därför in till diskussion.
 
Hur ska den ta form?
– Det vet vi inte. Vi föreslår det i Rapport i kväll och får se om någon nappar på det.