Frågan som ställdes var: Om regeringens budget röstas ned, skulle du då vilja att det blir ett extra val (ett så kallat nyval)? Enkäten besvarades av 1 000 personer.  Undersökningen genomfördes perioden 30 oktober – 4 november 2014.


Störst stöd för ett nyval, om regeringens budget faller, finns inom Sverigedemokraterna och Moderaterna med 78 procent av de tillfrågade respektive 76 procent. Totalt är stödet 72 procent bland Allianspartiernas sympatisörer.
 
För de väljare som sympatiserar med något av de rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är motsvarande siffra 21 procent, alltså runt var femte väljare. 62 procent av rödgröna väljarna vill inte se ett nyval.
 
Bland socialdemokratiska sympatisörer uppger 63 procent att de inte vill uppleva ett nyval om den rödgröna budgeten röstas ned i riksdagen.
 
Män är mer positivt inställda till nyval än kvinnor. 57 procent av de tillfrågade männen anser att ett nyval bör utlysas om regeringens budget faller, en ståndpunkt som endast delas av 43 procent av kvinnor. Äldre, över 50 år är mer positiva till nyval. Kvinnor och personer 18-29 år är mer osäkra.
 
Rolf van den Brink & Oscar Örum

En längre artikel och fler siffror ur undersökningen finns i den senaste utgåvan av Dagens Opinions veckomagasin
Veckans Brief.