Tidigare har såväl ekonomer som fackförbund krävt att målet ska överges medan de borgerliga partierna stretat emot. Efter dagens utspel från regeringen har Folkpartiet åtminstone öppnat för att se över målet.
 
Men ett lika tydligt svar ger inte Centerpartiet, som tidigare varit skarp i sin kritik mot den rödgröna regeringens förslag. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström håller däremot med Folkpartiets dito om att målet i sådana fall måste ersättas med något annat.
 
– Överskottsmålet har funnits och fungerat bra i 20 års tid och det kommer alltid att behövas ett ankare i den svenska ekonomiska politiken, något som håller ner och hindrar skuldsättningen från att dra iväg, säger Emil Källström.
 
– Det vi är oroade för är att det regeringen gör är att ge sig själv utrymme för kortsiktig politisk konsumtion snarare än samhällsnyttiga investeringar. Om det här är ett led i att låta kostnadsökningarna och i förlängningen skuldsättningen dra iväg, vore det olyckligt för Sverige, fortsätter han.
 
Men är ni öppna för att se över målet?
– Vi kommer att följa den här processen. Nu ska Konjunkturinstitutet titta på det och debatten kommer att fortsätta där vi ska vara en aktiv del. Men vi kommer aldrig att släppa det grundläggande att vi ska hålla hårt i skattebetalarnas pengar och motverka varje antydan till att skuldsättningen drar iväg eller att det politiska systemet skapar utrymme för kortsiktig politisk konsumtion.