Copyswede lyckades vinna mot Telia i Södertörns tingsrätt och därmed får Telia betala 100 miljoner kronor i böter för att att sålt lagringsutrymme i Iphones. Nu kräver branschorganisationen Elektronikbranschen att regeringen agerar.

Copyswede anser att minnet i mobiltelefoner används till piratkopiering, vilken organisationen även anser omfatta nedladdade spellistor i Spotify och streamade filmer som laddats ned. Telia döms att betala 3 kronor per GB minne i de Iphone-telefoner som Telia har sålt år 2009-2016.

”Vi gläds över att tingsrätten gör samma bedömning. Domen är av stor betydelse för de kulturskapare vi företräder då vi nu kommit ett steg närmare att bolagen redovisar och betalar de ersättningar som kulturskaparna har rätt till”, kommenterar Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Han anser vidare:

”Den nu beslutade ersättningsnivån är en liten avgift som har stor betydelse för landets kulturskapare. Den ligger mellan en halv och två procent av försäljningspriset för produkterna.”

Coyswede företräder ”kulturskaparna”, som nu ska få ta del Telias 100 miljoner kronor. Hur det ska gå till, har inte att gått att få besked om när detta skrivs.

Elektronikbranschen är inte alls nöjd med domen och anser att det är ”orimligt att svenska konsumenter ska betala två gånger – dels för minneskapaciteten och dels för tjänster som Spotify och Viaplay”.

”Dagens dom skulle kunna leda till ett prispåslag på smartphones på mellan 200 och 1500 kr beroende på storleken på minnet (mellan 64 – 500 GB.) Privatkopieringen har i praktiken upphört men ändå måste svenskarna betala dubbelt”, kommenterar Klas Elm, vd för Elektronikbranschen.

Han tycker att regeringen ska agera omedelbart:

”Det brådskar att ändra lagstiftningen. Mot bakgrund av att samtliga partier är eniga om att dagens lagstiftning behöver ses över ser vi inga skäl att avvakta. Arbetet skulle kunna initieras omedelbart, även av en övergångsregering”.