Där har han tidigare jobbat för Sverigedemokraterna. Nu agerar han under en ny identitet, Martin Dahlin och har försökt få en pressackreditering till riksdagen. Dock har Riksdagsförvaltningen nekat honom ackrediteringen.
 
Riksdagsförvaltningen skriver i sitt beslut:
”Riksdagsförvaltningen gör bedömningen att det finns risk att du kan använda en pressackreditering för att inhämta skyddsvärd information eller för att på annat sätt försöka påverka riksdagens och riksdagsförvaltningens säkerhetskänsliga verksamhet. Vid en sådan bedömning finns synnerliga skäl att inte lämna pressackreditering i ditt fall”.