Havredryckstillverkaren Oatly går ut i en bred kampanj för att värva tio bönder till ett forskningsprojektet. Underliggande vill Oatly skapa en debatt om vad bönder ska odla, men företaget har också drabbats av en brist på havre till en följd av den  långa torkan i somras.

Med något putslustiga ”Bonde söker bonde” ska Oatly värva tio bönder till ett forskningsprojekt i samarbete med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och finansiering av EU. Projektet går ut på att kartlägga och följa miljöpåverkan på tio gårdar under tre år. Efter några timmars kampanjande har åtta bönder anmält sig varav en driver en strutsfarm.

Kampanjen frontas av bonden Adam Arnesson som genomgått själv har ställt om sitt jordbruk.

Men kampanjen, tillverkad av byråerna B-Reel Films, Juno PR och Lundgren+Lindqvist handlar om annat än att värva bönder till ett forskningsprojekt.

– Vi vill så klart ha i gång debatten om hur människan ska äta mer effektivt för att inte tära på planetens resurser. Idag odlas 70 procent av grödorna i Sverige till djurfoder. Bönderna är nyckelpersoner i omställningen, säger Oatlys pr-chef Ulrika Enström.

Kampanjen har inte ens någon målgrupp.

– Vi jobbar inte med målgrupper så, kampanjen är väldigt bred skulle jag säga.

Det finns också ett långt allvarligare syfte med kampanjen för Oatly, det handlar om råvaruförsörjningen.

– Sommarens torka gjorde att det blev brist på havre och att vi framåt kommer att behöva blanda in havre från andra länder i våra tills nu helt svenska produkter.