Byrån, som är vanligtvis tung inom event, brukade före pandemin ligga stadigt på en omsättning på över 20 miljoner kronor. Under räkenskapsåret 2021 (brutet i juli) var omsättningen nere i 9,0 miljoner kronor medan byråintäkten låg på runt 8,8 miljoner kronor. Under det senaste räkenskapsåret är omsättningen uppe i 15,5 miljoner kronor, medan byråintäkten hamnar på runt 13,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet landar på 4,4 miljoner (0,35) kronor, vilket ger en marginal på drygt 30 procent.
Personalstyrkan ligger kvar på 12 snittanställda.