Jämförelsetalen är uppskattade då Downtown Advisors under sitt första, föregående räkenskapsår hann existera i elva månader. Givet det ökade omsättningen med 56 procent till 10,4 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 84 procent till 7,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 259 000 kronor till 1,5 miljoner kronor. Rörelsemarginalen hamnade på närmare 20 (6,2) procent.
Bolaget delade ut 1,2 miljoner kronor av vinstmedlen till ägarna. Antalet anställda ökade från fyra till sex.