Bonnier News Local, får som bolag närmare 26 miljoner kronor för en rad lokaltidningar. Detsamma gäller Gota Media. Hall Media får närmare 10 miljonerkronor.

Bonnier News får också för sin kvällstidning Expressen in drygt 6 miljoner kronor, lika mycket får Schibsteds dito Aftonbladet.

Veckotidningen Fokus får in 2,3 miljoner kronor i statligt bidrag.

Bland bidragstagarna hör även arabiskspråkiga Alkompis och den danska politikertidningen Altinget som får en dryg miljon kronor vardera.

I en tidigare artikel jämförde vi felaktigt redaktionsstöd, enligt mediestödsförordningen  med driftsstöd, enligt presstödsförordningen och drog utifrån det felaktiga slutsatser, något som vi beklagar. / red.