–  Ämnet känns mycket angeläget i dessa tider. Demokratin står inför stora utmaningar idag. Oberoende medier är avgörande för att återspegla samhällets sanna tillstånd, medan opinionsundersökningar överbryggar klyftan mellan väljare och valda.

Opinionsundersökningar, demokrati och medier, hur hänger dessa tre saker samman?
I väl fungerande demokratier genomförs oberoende opinionsundersökningar och medborgarna får ta del av dem via oberoende medier. Det hänger samman med grundidén att ge människan på gatan en röst. Utan undersökningar och medier som rapporterar dem kan de styrande tillskriva medborgarna åsikter som inte är allmängiltiga eller ens finns.

Vilken roll tycker du att medierna spelar när det gäller opinionsmätningar? De har ju gått från en rapporterande roll till en insamlande roll och allt fler medier driver ju undersökningar idag?
Mediernas roll är tydlig och har inte förändrats som jag ser det när det gäller att rapportera opinionsundersökningar. Undersökningsföretagens regelverk är tydligt när det gäller hur opinionsundersökningar ska genomföras och hur de ska rapporteras. Medier har sin roll att rapportera opinionsundersökningar och även här finns riktlinjer hur fakta om undersökningens genomförande ska rapporteras så att läsaren kan värdera kvaliteten.

I år bjuder Demoskop på tre internationella gäster: Jennifer Agiesta, tidigare chef för valanalyser på CNN, Kathleen Francovic, tidigare chef för undersökningar på  CBS News och konsult för YouGov samt Alison Gow publik och contentchef för flyktingorganisationen Reach North West.

De är experter som är med i år har lång erfarenhet av olika aspekter, berättar Karin Nelsson, och utvecklar:

–   Jennifer Agiesta lärde jag känna under presidentvalet 2016 i samband med att jag var på CNN. Hon är ansvarig för opinionsundersökningar och valanalys på CNN, men även president för den internationella branschorganisation AAPOR som samlar oss opinionsundersökare med USA som bas. Hon har omfattande praktisk erfarenhet av att rapportera högkvalitativa undersökningar i ett av världens mest exponerade val. Dessutom har hon medverkat i utvärderingar av olika mätningar.

–  Kathleen Francovic med bakgrund på CBS har skrivit rapporten ’The freedom to publish and conduct opinion polls’ som nyligen publicerades på uppdrag av Esomar. Den tar upp hur opinionsundersökningar får publiceras av media inför val i olika länder över hela världen. Kathleen har även tagit fram den standard vi använder för att rapportera opinionsundersökningar. Jag är otroligt stolt över att hon kommer.

–  Alison Gow har en bakgrund på flera brittiska mediehus och har arbetat med digital transformering där undersökningar är en bärande del för att förstå och förklara samhällsutvecklingen för läsarna. Jag vill även lyfta fram Karin Schmidt Hellsing som är redaktionschef på Aftonbladet. Internationellt är Aftonbladet en förebild när det gäller att lyssna på läsarna och möta dem där de är. Nyligen publicerades ytterligare ett whitepaper om detta från forskare vid University of Virginia.

Hur många besökare hoppas du på?
–  
Vi brukar vara flera hundra personer från hela världen som deltar på plats eller digitalt. Det är undersökare, forskare, journalister, sociologer, statsvetare och statistiker. Både privata företag, tankesmedjor, akademien och medier.

Vad kostar det att gå?
Det är gratis

Konferensen hålls 1 december i Stockholm.