Demoskop går in som medlem i WIN WIN (Worldwide Independent Network of Market Research and Opinion Poll). Det är ett globalt nätverk av oberoende undersökningsföretag där franska BVA hör till en av de större av totalt 45 medlemmar i 73 länder.

–  Vi hoppas kunna ta upp kampen lite bättre med Ipsos och Kantar, säger Karin Nelsson, vd för Demoskop, och lägger till:

– Nu kan vi erbjuda våra kunder internationella undersökningar både när det gäller marknadsundersökningar och opinionsundersökningar.

Inom vilka områden hoppas ni bli starkare genom WIN?
– Det har gått väldigt fort. I juni ska jag åka på WINs världskongress för att presentera Demoskop.