Det är Glenn Nordlund (s), ordförande i Kommunförbundet, och Hans Hedlund (c), viceordförande i landstingsstyrelsen för Västernorrland, som för kommunernas och landstingets räkning vänder sig till regeringen.
 
Deras främsta argument är att Västernorrland har starka utvecklingsbehov och att regeringen låtit kommuner och landsting i andra regioner att bilda en regionkommun.
 
Det var i en debattartikel i DN som Stefan Attefall låtit norrlänningarna få veta att det inte blir någon kommunregion där uppe.
 
– Vi underkänner de argument som anförs mot vår ansökan i debattartikeln skriver Glenn Nordlund Kommunförbundet och Hans Hedlund till regeringen och menar att ansvarsfördelningen finns redan reglerad i lagen om kommunala samverkansorgan i länen.
 
Tonchi Percan