Snabbast rycker de osäkra väljarna fram. I januari 2010 stod gruppen för 10,5 procent. I januari 2014 för 21,5. Det är mer än en fördubbling av andelen.
Sverigedemokraternas andel ökar med 96 procent, från 5,0 till 9,8 procent. Vänsterpartiet ökar med 71 procent till 6,5. Utskällda Centerpartiet ligger faktiskt bättre till inför detta valet än det förra, i alla fall i Demoskopsmätning.
Mest backar Folkpartiet och Moderaterna med 22 respektive 19 procent. Även Socialdemokraterna och Kristdemokraterna ligger lägre än inför förra valet.
Alliansen tycks ha drabbats hårdast av att de osäkra väljarna ökar. Alliansen har tappat 13, 6 procent av sin andel jämfört med inför valet 2010. De rödgröna har ökat med måttliga 2,1 procent.